Tuesday

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ. ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ, ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ....
Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΦΥΛΗ, ΖΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΕΡΑΤΩΔΗ ΑΛΗΘΙΝΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ...»

Στρατής Μυριβήλης, 1892 - 1969          

Η ΓΚΕΣΤΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ
Η ΓΚΕΣΤΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
... ΓΡΑΦΕΙΟ
Για
το Γραμματέα της Επιτροπής Πόλης
Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική Διοίκηση καταλήξαμε μαζί της σε συμφωνίες που θα πρέπη στο μέλλον να τις εφαρμόσουμε πιστά γιατί αυτό επιβάλλουν τα κομματικά σας συμφέροντα. Σύμφωνα με αυτές κάθε  «σαμποτάζ» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά μας ενάντια οπλιτών ή βαθμοφόρων του στρατού κατοχής θα γίνεται ύστερα από σχετικάς υποδείξεις του αρχηγού της Γκεστάπο. Δόστε επομένως .... ..... να πάψουν στο εξής οι ξεκάρφωτες..... ..... μας εξασφαλίστηκε αρκετός. Σαν υπεύθυνο για τη δουλειά αυτή η Γερμανική Διοίκηση ωρίζει τον Ταγματάρχη Όττο τον Β’. ...... ακόμα ανέλαβαν την υποχρέωση να μας ειδοποιήσουν για το ..... και τις συλλήψεις ώστε κανείς να μην υπάρχη κίνδυνος για τα μέλη της οργάνωσής μας. Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαμε και μεις για την περίπτωση της αναχώρησης τους από την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει να ενοχληθή.
                                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ 13/9/44                                                               (υπογραφή)
Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ
Συμφωνίας μετά των Γερμανών συνήψε και αυτή η ηγεσία του Κ.Κ.Ε., είς τας Αθήνας. Ο Σιάντος και η Γκεστάπο απεφάσισαν, όπως αι γερμανικαί αρχαί ειδοποιούν τους κομμουνιστάς δια να αποφεύγουν τα περίφημα «μπλόκα» : «Κανένας Γερμανός, δεν πρέπει να ενοχληθή», γράφει ο Σιάντος. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΙΤΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ε.Λ.Α.Σ
ΙΤ / Τάγμα
... Σύνταγμα                                                      Πρός
                             τον κ. Ταγματάρχην Γερμανικού Τμήματος Βασιλικών
                                                                                      Εις Βασιλικά
          Κε  Ταγματάρχα
                  
Απόψε σας περιμένω στην θέσιν Καλόγηρος (Λειβάδι) και περί
ώραν ......18ην δια να συζητήσωμεν για υποθέσεις που αφορούν
εσάς προσωπικώς
                                      Τη  Ι– 9 – 44
                               Διοικητής του Τάγματος
                                               

Κ.Κίτσος

Saturday

ΕΑΜ.. Γραμματόσημο ή κωλόχαρτο;

Με αφορμη την έκδοση - από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία - "Αναμνηστικής!!" σειράς γραμματοσήμων (δείτε εδώ), με θέμα τα 75 χρόνια από την ίδρυση του αλήστου μνήμης ΕΑΜ.

Αν ζούσαμε τότε το 1941, ίσως στην δίνη του καταστροφικού πολέμου, κι εμείς αρχικώς να είχαμε γίνει στην αρχή και για πολύ λίγο, εξ αγνοίας και άδολουπατριωτισμού μέλη του. Ουδείς ψόγος..τότε. Σήμερα όμως που γνωρίζουμε, την Ιστορική πραγματικότητα και τα τετελεσμένα γεγονότα, τη πληρη αλήθεια, είναι δειλία, υποκρισία, ύβρις προς τους μαρτυρες της αλήθειας, συνενοχή στην εξαπάτησι, να αποδεχθούμε το ψεύδος την διαστροφή την πλάνη, ως εάν η Ιστορία και αμέτρητες βασανισμένες ψυχές, δεν υπήρξαν ποτέ...

Καταγράφω τις ιστορικές θέσεις προσωπικοτήτων εγνωσμένης αντικειμενικότητος για το ΕΑΜ.

1. Γεώργιος Παπανδρέου ο επικαλούμενος Γέρος της Δημοκρατίας

1. 1 «…..Όσοι σωθούν από την μανία του κατακτητού, «κινδυνεύουν από την αδελφοκτόνο μανία των κουμμουνιστικών οργανώσεων..Ο Ελληνικός λαός, αγωνιών διερωτάται, πως και πότε θα σωθή από τα εγκλήματα και την κατατυράννησιν των δυναμικών οργανώσεων του ΕΑΜ, σπονδυλική στήλη των οποίων, ηγετική δύναμις είναι το Κομμουνιστικόν Κόμμα, το οποίον ενώ αποτελεί ελαχίστην μειοψηφίαν του Ελληνικού λαού, ασκεί δια των οργανώσεών του  τρομοκρατίαν.

Διότι πρέπει να γνωσθή ότι το ΕΑΜ επέρασεν από τρείς φάσεις. Κατ' αρχάς υπήρξε μεγάλη εθνική, ηθική, λαϊκή δύναμις. Βαθμιαίως όμως έγινε η αποκάλυψις των πολιτικών του σκοπών. Ο λαός αντελαμβάνετο ότι η σημαία του εθνικού αγώνος εχρησιμοποιείτο υπό της κομμουνιστικής ηγεσίας του ΕΑΜ δια την προετοιμασίαν της μετακατοχικής επικρατήσεως δια την βιαίαν κατάληψιν της εξουσίας εκ μέρους του κομμουνιστικού κόμματος. Και τότε άρχισε η Δευτέρα φάσις, αι αμφιβολίαι και αι επικρίσεις του λαού, δια την κατάπνιξιν των οποίων, η κομμουνιστική ηγεσία του ΕΑΜ, κατέφυγεν εις την βίαν, την καταδυνάστευσιν και την δίωξιν του λαού. Και τότε το ΕΑΜ εισήλθε εις την τρίτηνφάσιν, η οποία πλέον έχει διαμορφωθεί οριστικώς. Επαυσε να είναι εθνική, λαϊκή δύναμις, έγινε λαομίσητον. Και αποτελεί πλέον την ένοπλον οργάνωσιν της ελαχίστης μειοψηφίας η οποία ασκεί απηνή, αιματηρά τρομοκρατίαν εναντίον της μεγάλης πλειονοψηφίας»

(Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδος1941-1945.» Ι.Κοραντή, εκδόσεις «ΕΣΤΙΑΣ», Επιστολή του Γ.Παπανδρέου προς την Ελληνικήν Κυβερνησιν και το Συμμαχικόν Στρατηγείον)

1.2. «Ένοχοι προδοσίας δεν είναι μόνον όσοι συνεργάζονται με τον εχθρό. Είναι όσοι σκοτώνουν Έλληνες αγωνιστές της ελευθερίας. Το ΚΚΕ ως ηγετική δύναμις του ΕΑΜ ΕΛΑΣ, βαρυνεται με ευθύνες Εμφυλίου πολέμου. Η ώρα είναι τραγική για το έθνος και τον λαό μας ο Εμφύλιος πόλεμος μαίνεται. Ο πληθυσμός της υπαίθρου σφαγιάζεται κατά χιλιάδας και ζητεί στέγην στην καρδια του χειμώνα μεσα στα σπηλαια. Οι πόλεις και τα χωριά μας παραδίδονται στις φλόγες. Η υπόληψις της Ελλάδος και του Εθνικού μας αγώνα ελαττώνεται στην συνείδησι τω Συμμάχων μας.. Ας απελευθερωση το ΚΚΕ την χωραν από την δυναμικήν κατοχην του και ας αποδωση από τώρα την ελευθερίαν που υπόσχεται δια το μελλον..»

(Η Απελευθερωσις της Ελλαδος Β Εκδοσις Αθηναι 1945)

2. Κ. Τσάτσος (Ακαδημαικος, Καθηγητής, Προέδρος Δημοκρατίας) 2.1 «..Η αναγνώριση του ΕΑΜ αντί να φέρη τη λήθη, ξύπνησε μνήμη νεκρών και σφαγιασμένων». Απο τη φύση μου δεν είμαι φανατικός. Αναγνωρίζω το κομμουνιστικό κόμμα που κινείται στα συνταγματικά πλάισια, έστω και άν ξέρω ότι πολιτική του είναι, μόλις βρή ευκαιρία, να τα σπάση και να επιβάλη ένα μονοκοματικό ολοκληρωτικό καθεστώς. Αλλά δεν ανέχομαι την παραχάραξη της Ιστορίας. Ακόμη λιγότερο την παραχάραξη που γίνεται για δημαγωγικούς σκοπούς. Δέχομαι το παρόν και το μέλλον του κομμουνιστικού κόμματος. Δεν δέχομαι το παρελθόν του στην Ελλάδα, ακριβώς διότι πιστεύω στην Ελλάδα.

«Λογοδοσία Μιάς Ζωής» Κ.Τσάτσου, Οι εκδόσεις φίλων 2ος τόμος, σελίς 619

2.2 «.. Στην Ελλάδα ο κομμουνισμός πέρα από την εσωτερική κοινωνική πολιτική, είχε τη δική του εξωτερική πολιτική. Οπως εβαζε την ιδέα του ανθρώπου κάτω απο την ιδέα της κοινωνικής τάξης, έτσι έβαζε την ιδέα του Έθνους κάτω από την ιδέα του κομουνιστικού κινήματος. Και εν ονομότι αυτού του τελευταίου, πρόθυμα έκανε παραχωρήσεις ελληνικών εδαφών στους ιδεολογικά ομολόγους βορείους, οι οποίοι ήταν πρώτα εθνικιστές και ύστερα κομμουνιστές, ενώ φανατικοί αφελείς δικοί μας, οραματιζόμενοι μια ομοσπονδία βαλκανικών λαών, όλων κομμουνιστών, δεν ενδιαφέρονταν για τα εδαφικά σύνορα της Ελλάδος. Τέτοιοι ήταν εκείνοι που διηύθηναν το ΕΑΜ, οπου πολλοί αθώοι και αφελείς είχαν ανεπανόρθωτα εμπλακεί. Προς τα εκεί αυτοί βαδίζανε. Και θα κατόρθωναν πιθανώς το 1944 να επιτύχουν το σκοπό τους, αν δεν έκαναν λάθη τακτικής. Αν δεν έσφαζαν πέρα απο το ανεκτό όριο, ώστε να προκαλέσουν την αντίδρασι των και των πιο αδρανών και των πιο φοβισμένων. Αν δε έβγαζαν τόσο γρήγορα το προσωπείο του πατριώτη και αν αντί να υπακούσουν στον Τίτο, υπάκουαν στον Στάλιν, που για γενικότερους λόγους είχε παραχωρήσει την Ελλάδα στην ζώνη επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας..»

(Λογοδοσία μια ζωής εκδόσεις των φίλων Τόμος δεύτερος σελίς 616)

2.3 «...Θέλω όμως να διαστείλω το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ απο τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Κατά τι διαφέρει αυτή η ομάδα από όλες τις άλλες? Πρώτα, κατά το ότι παράλληλα με τον αγώνα κατά των Γερμανών, έκαμε αγώνα εναντίον όλων των Ελλήνων που δεν ήσαν κομμουνιστές, εναντίον των Ελλήνων που μπορούσαν να τους γίνουν εμπόδιο στην επιβολή ενός κομμουνιστικού καθεστώτος. Και όσο προχωρούσαμε προς την απελευθέρωση, αύξανε η δράση τους για την επιβολή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Σκοπός τους ήταν όχι η εκδίωξη των Γερμανών, αλλά η μετά την απελευθέρωση επικράτησή τους….. Η δευτέρα διαφορά είναι ότι το ΕΑΜ- ΕΛΑΣ στον αγώνα για την επιβολή του δικού του καθεστώτος και κατά την διάρκεια της κατοχής και μετά, μεταχειρίσθηκε ως μέσον την εξόντωση εκείνων των διαφωνούντων που μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στους σκοπούς των. Και εφρόντιζαν με την συνομωτική τους τέχνη όλους αυτούς να τους στιγματίσουν ως προδότες του αγώνος, ενώ αυτοί αντιδρούσαν όχι στον εθνικό, αλλα μόνο στο δικό τους καθεστωτικό αγώνα. Ακόμη και την άμυνα εναντίον των σφαγέων την παρουσίαζαν ως εθνική προδοσία. Εσφαξαν τον Ψαρρό και τους αξιωματικούς του τους αφόπλισαν. Επιτέθηκαν τρείς φορές εναντίον του Ζέρβα ώσπου να τον διαλύσουν. Εξόντωσαν όλες τις μικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις που δεν προέρχονταν από το Κ.Κ. Ολοφάνερη γίνεται αυτή η πολιτική όταν σκεφθούμε την ανταρσία του στρατού και του στόλου στην Μέση Ανατολή, που επιβεβαίωνε την παρουσία της Ελλάδος στον αγώνα. Ποιά δικαιολογία μπορεί να βρεθεί σε αυτό το πολιτικό έγκλημα? Και έρχεται σήμερα ένας νόμος και αναγνωρίζει το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως εθνική αντίσταση που τελειώνει στις 19 Οκτωβρίου 1944, ενώ το ιδιο το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ από την ημερομηνία αυτή έως τον Ιούλιο του 1949, με την ίδια ηγεσία, με την ίδια οργάνωση, με τις ίδιες μεθόδους, με τα ίδια στελέχη συνεχίζει τον καθεστωτικό αγώνα που άρχισε το 1942. Με ποιό δικαίωμα ερχόμαστε να αμνηστεύσουμε τα πρώτα χρόνια του εγκλήματος αλλά και στην συνέχεια τα υπόλοιπα όταν δεν υπήρχε πιά εχθρός στην Ελλάδα αλλά μόνο Ελληνες που εξακολουθούσαν να σφάζονται από τους ίδιους ανθρώπους με τις ίδιες μεθόδους? Αναγνωρίζοντας το πρό της 19ης Οκτωβρίου 1944 ΕΑΜ ως Εθνική Αντίσταση, αναγνωρίζουμε ως εθνική αντίσταση και εκείνους που οργάνωσαν την σφαγή των Δεκεμβριανών…»

3. Θεμιστοκλής Σοφούλης (Βενιζελικός ο δικηγόρος των ''διωκομένων δημοκρατικών πολιτών'', και ανένδοτος αντίπαλος της Δεξιάς). «Υπολείπεται η εξέτασις του ζητήματος των ανταρτικών σωμάτων, των οποιων ο εμφύλιος σπαραγμός προκαλεί την γενικήν απογοήτευσιν,…δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του ΕΑΜ είναι η επικράτησίς του προς βιαίαν επιβολήν ιδίων επιδιώξεων…. Εις την συνείδησιν του λαού και κατ' εξοχήν του λαού της Υπαίθρου, εμφανίζεται πλέον το ΕΑΜ ως μία μεγάλη πληγή δια το παρόν και ως φορεύς μεγαλυτέρων κινδύνων δια το μέλλον,… Εξ αγνοίας η παραγνωρίσεως των εν Ελλάδι προσώπων και πραγμάτων παρεδόθη ο ανταρτικός αγών εις χείρας ανευθύνων αναρμοδίων και επικινδύνων προσώπων. Και αποτέλεσμα είναι ότι ο απελευθερωτικός αγών διεμορφώθη έργω ως κίνησις μόνον καταστροφής του Ελληνικού λαού… Η Ελλάς στενάζει σήμερον υπό την πίεσιν διττής κατακτήσεως του αλλοδαπού εχθρού και του ημεδαπού κατακτητού ο οποίος εν ονόματι της ελευθερίας κατεργάζεται, και αυτός την υποδούλωσιν της Ελλάδος δια πυρός και σιδήρου…. Ο Ελληνικός Λαός δεν απέστερξε ποτέ να υποστή και τας μεγαλυτέρας θυσίας προς εξυπηρέτησιν του συμμαχικού αγώνος. Αλλ' υποβάλλεται σήμερον εις βαρυτάτας θυσίας και τεραστίας καταστροφάς. Δια τούτο λαμβάνω το θάρρος να υποβάλλω δι' υμών μίαν θερμήν παράκλησιν. Να δοθή προς το ΕΑΜ η διαταγή να παύση του λοιπού η αγρία, η απάνθρωπος συμπεριφορά απέναντι μεμονωμένων αιχμαλώτων, όχι συνήθως εκ του πεδίου της μάχης αλλ' εξ' ενέδρας η τυχαίας συναντήσεως. Οι πενήντα-εκατό Γερμανοί αιχμάλωτοι τους οποίους μέχρι τούδε εφόνευσε το ΕΑΜ, δεν επιφέρουν βεβαίως αισθητήν μείωσιν της μαχητικής δυνάμεως του εχθρού, εκόστισεν όμως ο φόνος αυτών δι' αντίποινα εις τον Ελληνικόν Λαόν την εξολόθρευσιν πλείστων κωμοπόλεων και χωρίων και πολλάς χιλιάδας θανατικών εκτελέσεων ομήρων. Εκ της αφορμής αυτής ο Ελληνικός Λαός εθρήνησε μέχρι τούδε νεκρούς πολύ περισσοτέρους από τους πεσόντας ενδόξως κατά τον ιταλικόν πόλεμον ολόκληρον. Προσβάλλεται δε κυρίως η τιμή του Ελληνικού λαού εκ της θηριώδους αυτής διαγωγής του ΕΑΜ, δηλαδή της σφαγής μεμονωμένων αιχμαλώτων.»

Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδος1941-1945.» Ι. Κοραντή, εκδόσεις «ΕΣΤΙΑΣ» . Τόμος 1ος, σελίς 252, Επιστολη της 18ης Ιανουαρίου 1944, προς τον Υπουργόν Στρατιωτικων της εν Καιρω Ελληνικής Κυβερνήσεως)

4. Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, διανοούμενος, κοινωνιολόγος και δημοσιογραφος τροτσκιστής στα νιάτα του)

Η ίδρυσις του ΕΑΜ ΚΑΙ του ΕΛΑΣ
«..Όταν την 22αν Ιουνίου του 1941 εξαπέλυσε ο Χίτλερ την αιφνιδιαστικήν επίθεσιν του κατά της Σοβ. Ρωσσίας, οι Έλληνες Κομμουνιστές τα έχασαν. Και χρειάσθησαν εβδομάδας ολοκλήρους, έως ότου συνέλθουν και χαράξουν νέαν γραμμήν επι τη βάσει έξωθι οδηγιών. Η "εθνικη" αντίστασις, της οποίας εμφανίζονται πρωτεργάται, ήτο πλέον δι αυτούς αντίστασις κατά των εχθρών της Ρωσσίας και μόνον συμπτωματικώς "εθνικη". Αν δεν εμεσολάβει η γερμανοσοβιετική σύγκρουσις, το ΚΚΕ υπό τας ιδίας συνθήκας κατοχής θα εξελίσσετο εις άθλιον πρακτοράτος του Χιτλερισμού. Παρήλθον αρκετοί μήνες έως ότου το ΚΚΕ προσανατολισθή εις τα δημιουργηθείσας νέας συνθήκας. Η 27η Σεπτεμβρίου του 1941, η οποία φέρεται ως ημερομηνία ιδρύσεως του ΕΑΜ (όπως και ο Ιανουάριος του 1942 ως μην ιδρύσεως του ΕΛΑΣ) είναι εντελώς πλασματικαί ημερομηνίαι, που αντιπροσωπεύουν μόνον την εκ των υστέρων επιθυμίαν του ΚΚΕ, όπως εμφανισθή ως έγκαιρος οργανωτής της αντιστάσεως. Ενώ η αλήθεια είναι ότι πολύ βραδύτερον ακόμη και το ΕΑΜ ήτο άγνωστον."

(Ανατομια της επαναστάσεως, Αθηναι 1952 του Θ. Παπακωνσταντίνου)

5. Άφησα τελευταιο ένα σημαίνον στέλεχος του ΚΚΕ Τον Γιάννη Ιωαννίδη ηγετικό στέλεχος και βουλευτής του ΚΚΕ, αντιστασιακός, μέλος της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΔΣΕ
«..Ο κρατικός μηχανισμός είναι σχεδόν σμπαραλιασμένος. Στρατος δεν υπάρχει και τα σωματα ασφαλείας δεν λειτουργούν κανονικά. Μια πρωτοφανής εξαθλιωσι του λαού τον σπρώχνει στα άκρα σε επαναστατικές λύσεις Το κόμμα μας ανασυγκροτείται και οργανώνει το ΕΑΜ, μπαίνει επικεφαλής του λαού στην πάλη για την εθνική μας απελευθέρωσι. Μόνον η μπότα του ξένου κατακτητή κρατεί την κατάστασι.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Γερμανών και των Ιταλών που βρίσκονται στην Ελλαδα, συγκρατούν το ξέσπασμα του λαού. Μόλις κλονισθεί η στρατιωτική δύναμη του Άξονα, τοτε το ξεσήκωμα του λαού θα είναι αναπόφευκτο.
Στο κόμμα μας θα πέσει τότε το ιστορικό καθήκον να οργανώσει την εξέγερση αυτή του λαού, να μπει επικεφαλής και φροντίζοντας να εφαρμοστούν όλοι οι νομοί και οι κανόνες της ένοπλης εξέγερσης και του εμφυλίου πολέμου να οδηγήσει τον λαό στη νίκη ..στον δρόμο της οριστικής και κοινωνικής απελευθέρωσης


(Ιωαννιδη Γιαννη Αναμνήσεις Προβλήματα της πολιτικής του ΚΚΕ Στην Εθνική Αντίστασι εκδόσεις θεμέλιο 1949)

Μας δουλευουν ψιλο γαζι

Όλοι στον αγώνα!
Αυτή η ιστορία με τους μπαχαλάκηδες (ντόπιους και αλλοδαπούς) του No Borders στη Θεσσαλονίκη, είναι άκρως ενδεικτική της σχιζοφρένειας των ασυνάρτητων ιδεοληπτικών που μας κυβερνάνε εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ήρθαν λοιπόν 2-3 χιλιάδες καλόπαιδα από το εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι εδώ είναι η Ντίσνεϊλαντ της ανομίας χάρη στον Σύριζα, κατέλαβαν με το έτσι θέλω το ΑΠΘ, σπάσανε ότι βρήκαν, κοπρίσανε όπου μπορούσαν, στήσανε χορούς, κάνανε τους μπάφους τους, έβαψαν λεωφορεία, με την αστυνομία να τους κοιτάει αδιάφορη, και αφού έκαναν και 3-4 επιδρομές στο δημαρχείο,
στην ΕΡΤ 3, και στο αεροδρόμιο, έφυγαν σαν κύριοι. Ικανοποιημένοι διότι πρόσφεραν με τον «αγώνα» τους κι άλλες δάφνες δόξας στο διεθνιστικό κύμα
αλληλεγγύης στους ταλαίπωρες «πρόσφυγες πολέμου» (από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές). Η κυρά Τασία θα ήταν περήφανη για το έργο τους, αλλά δεν ακούγεται τελευταία. Χώρια του ότι, αν δεν κάνω λάθος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές δεν έχουν πόλεμο… λεπτομέρειες θα μου πείτε….
Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ όλα καλά, αφού Σύριζα θέλαμε, και Σύριζα έχουμε. Άλλωστε, όπως είπε ο κυβερνητικός συντονιστής Γ. Κυρίτσης (αυτός με το σκουλαρίκι στο αυτί, και ένα άλλο, μου λένε κάποιοι γνωρίζοντες, στον αφαλό) «τα παιδιά δεν ενοχλούν κανέναν, και άρα είμαι μαζί τους», ή κάπως έτσι. Με τον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη (έχουμε και
απ’ αυτό) να δηλώνει περήφανος για την «διακριτική» παρουσία της αστυνομίας, που όμως επί Σύριζα θυμίζει την αλήστου μνήμης εποχή του Πάκη, τότε που καίγονταν η Αθήνα, αλλά η ΕΛ.ΑΣ αποτελούνταν από ακίνητα στρατιωτάκια, κατόπιν πολιτικών εντολών βεβαίως βεβαίως.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΑΠΘ, η εισαγγελία Θεσσαλονίκης εξέδωσε τρεις παραγγελίες προς την αστυνομία να κάνει το καθήκον της αλλά φευ.
Μέχρι που την απείλησε και με ποινικές διώξεις για την αδράνειά της, αλλά και πάλι φευ. Ο αριστεριστής πρώην αξιωματικός του στρατού(!) κ. Τόσκας σφύριζε αδιάφορα.

Χρειάστηκε λοιπόν οι μπαχαλάκηδες να καταλάβουν ένα ακόμη κτίριο στο κέντρο της συμπρωτεύουσας, για να αποφασίσει επιτέλους το υπουργείο να επιτρέψει στην αστυνομία να κάνει αυτό που ξέρει και μπορεί. Και το
έκανε εν μία νυκτί, εκκενώνοντας τρία κτίρια, τα δυο εκ των οποίων είχαν από καιρό καταλάβει οι αντιεξουσιαστές, συλλαμβάνοντας και καμιά εκατοσταριά από δαύτους. Την ίδια ώρα που η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί, ακόμη συνεδρίαζε για να διαπιστώσει αν έχει γίνει κάποιο αυτόφωρο αδίκημα στο ΑΠΘ!!!! Χα χα χα.
Και που είναι το περίεργο; Εκτός του ότι αυτό το ξαφνικό φλερτ του Τόσκα με την νομιμότητα εμένα μου μυρίζει πρόωρες εκλογές, έχουμε και την αντίδραση των αντιεξουσιαστών της Θεσσαλονίκης, που σαν δαρμένα παιδάκια πήγανε να κλαφτούν στον μπαμπά τους. Στην προκειμένη περίπτωση στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ! Τον χρόνιο προστάτη και σπόνσορά τους. Εξ ου και
κατέλαβαν τα κεντρικά γραφεία του στην Εγνατία.

Και πάνω που όλοι οι νορμάλ άνθρωποι γέλασαν, σκεπτόμενοι «μα καλά, δεν ξέρουν ότι ο Σύριζα κυβερνά; Τι περιμένουν;» έρχεται μια επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, που καταδικάζει και στηλιτεύει την αστυνομική επέμβαση, θυμίζοντας περισσότερο ΑΝΤΑΡΣΥΑ, παρά κόμμα που κυβερνά. Μια ανακοίνωση που υπογραμμίζει ότι οι αγώνες (καταλήψεις κτιρίων) είναι δίκαιοι και εγγενείς της αριστερής ιδεολογίας! Διαβάστε: «Η αστυνομική
επιχείρηση εκκένωσης καταλήψεων στέγης στη Θεσσαλονίκη μας βρίσκει αντίθετους. Η ποινικοποίηση εγχειρημάτων αλληλεγγύης συνιστά πρακτική
που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς». Και  συμπληρώνεται, ότι οποιαδήποτε απόπειρα καταστολής του κινήματος αλληλεγγύης είναι φασιστική!!!!!

Και από μια πλευρά έχουν δίκιο οι πούροι συριζαίοι, αφού ακόμη και ο\πρωθυπουργός μας ήταν κάποτε περήφανος καταληψίας. Με αυτού του είδους
την αντίσταση έκανε πολιτική καριέρα. Λογικό είναι λοιπόν οι κομματικοί κηφήνες να θέλουν να συνεχίσουν τον όμορφο αυτό αγώνα. Άσχετα αν αυτό
που λένε δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά, όπου αυτή κυβέρνησε, εκτός κι αν νομίζουν ότι στην ΕΣΣΔ ή στην Ουγγαρία π.χ. θα μπορούσε κάποιος χασικλής να καταλάβει με το έτσι θέλω κτίριο, χωρίς να
κινδυνεύει να σκάβει για να βρει αλάτι τα επόμενα 50 χρόνια κάπου στην Σιβηρία.

Αυτή όμως η ιδεολογική σύγχυση και η ιστορική άγνοια είναι δευτερεύοντα ζητήματα, με το κυρίαρχο να είναι ο διπολισμός, η σχιζοφρένεια των κυβερνώντων μας
, που από την μια ασκούν πλήρως το μνημόνιο κι από την άλλη επιμένουν ότι το σκίζουν. Που υπογράφουν στα τέσσερα ότι πιο αντιλαϊκό μέτρο τους δίνουν οι «ξένοι τοκογλύφοι», αλλά στη συνέχεια δακρύζουν…

Απλά πράγματα...
Έτσι και εδώ, από την μια ο υπουργός του Σύριζα βάζει την αστυνομία να κάνει ντου, κι από την άλλη ο ίδιος ο Σύριζα τον καταγγέλλει. Από κεκτημένη ταχύτητα. Διότι μόνο αυτό ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί… να καταγγέλλουν. Έτσι έκτισαν καριέρες. Στα κάγκελα και διαμαρτυρόμενοι.
Άσχετα αν η οικονομική κρίση τους έκανε από το 3% στο οποίο βολόδερναν ισχυρή κυβέρνηση, με τον κάθε μελανιασμένο ή μπαταχτσή πρώην πασόκο να
ψηφίζει Πρώτη Φορά Αριστερά για να μην πληρώνει διόδια και φόρους.

Εν ολίγοις η κατάσταση εκτός από δραματική, βγάζει και γέλιο. Δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και καμιά διαδήλωση έξω από το Μαξίμου από συριζαίους με πανό, και με τις μπουτούδες στα κάγκελα, να καταγγέλλουν την ανάλγητη πολιτική του… Σύριζα! Να το δω κι αυτό, και να πω χαλάλι τα δυο χρόνια του μαρτυρίου μας…

Και τέλος, για να μη το ξεχάσω, και για να γνωρίζουν τα χάλια μας οι περήφανοι ψηφοφόροι του Αλέξη, να θυμίσω ότι αυτό το σαββατοκύριακο θα πάει στην Πάρο 54μελής κουστωδία κομματόσκυλων του Σύριζα (θα ’ναι μου λένε κι ο Καρανίκας) για να εγκαινιάσουν το νέο αεροδρόμιο, εκείνο δηλαδή που έβαλε μπρος ο κακός Σαμαράς, με την οικονομική βοήθεια του
εξίσου κακού καπιταλιστή Βασιλάκη (της Aegean). Και άντε, ας το εγκαινιάσουν αφού τους έκατσε η μπίλια. Το ερώτημα είναι: Γιατί 54 άτομα; Και γιατί πέρασε τροπολογία ώστε όλοι αυτοί οι χρυσοκάνθαροι να
δικαιούνται 5στερη διαμονή και όλα τα εκτός έδρας; Γιατί; Εδώ όλο το αεροδρόμιο της Πάρου λειτουργεί επί δεκαετίες με λιγότερα από 20 άτομα προσωπικό, και χρειάζεται 54 συριζαίους για να κόψουν μια κορδέλα; Δεν τα δίνανε αυτά τα χρήματα στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ να προμηθευτεί χαρτί
υγείας, και να μην τρελαίνονται οι διερχόμενοι τουρίστες που νομίζουν  ότι βρέθηκαν στο Σουδάν;

Ερωτήσεις που θα μας μείνουν αναπάντητες… αλλά τι να κάνουμε; Σύριζα θέλαμε και Σύριζα έχουμε.

πηγη  
http://gianniotis.blogspot.com/ 

Monday

Γιατί δεν λέτε ρε παλιορεμάλια ότι είναι η σύζυγος του Καμμένου ;

Μία υπόθεση, με πρωταγωνίστρια σύζυγο κυβερνητικού στελέχους, ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας που μπήκε σε αντιδικία με τις αρχές του υπουργείου Οικονομικών για φορολογική υπόθεση σημαντικού ύψους, αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος. Ο φορολογούμενος ελέγχθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), κατόπιν παραγγελίας του Οικονομικού Εισαγγελέα, καθώς εντοπίστηκαν ποσά ύψους 8,9 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό του στην Ελλάδα, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τα όσα είχε συμπεριλάβει στις φορολογικές του δηλώσεις.
Ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο των ερευνών που έχουν ξεκινήσει από το 2015 στη λίστα των 65 CD με τα στοιχεία 1,3 εκατ. φυσικών προσώπων που πραγματοποίησαν σημαντικού ύψους συναλλαγές μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών από το 2000 έως το 2012. * Η σύζυγος του υπουργού, ως εξουσιοδοτημένη δικηγόρος του ελεγχόμενου, προσπάθησε ανεπιτυχώς να τον βοηθήσει στην δικαιολόγηση των ποσών αυτών, υποβάλλοντας στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπομνήματα συνοδευόμενα από βεβαιώσεις καταβολής μερισμάτων από πλοιοκτήτρια εταιρία.
Οι ελεγκτές δεν δέχθηκαν τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και της δικηγόρου, ούτε τις υποβληθείσες βεβαιώσεις, ως στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσης των 8,9 εκατ. ευρώ, θεώρησαν τα ποσά ως μη δηλωθέντα εισοδήματα και τού κατελόγισαν φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Εναντίον του φορολογουμένου υπεβλήθη και μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους.
Ο ελεγχόμενος φορολογούμενος ζήτησε την εξαίρεση του Επόπτη από την υπόθεσή του, αλλά η αίτησή του απερρίφθη. Κατέθεσε, επίσης, μήνυση κατά του Διευθυντή και του Επόπτη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ζητώντας να διωχθούν ποινικά για παράβαση καθήκοντος. Την νομική υποστήριξη ενός φορολογούμενου που ελέγχθηκε και αυτή τη στιγμή κατηγορείται για φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους από το μεγαλύτερο Ελεγκτικό Κέντρο της χώρας μας έχει αναλάβει η δικηγόρος-σύζυγος ενός πρωτοκλασσάτου υπουργού της κυβέρνησης.
Η δικηγόρος προσπάθησε να βοηθήσει τον συγκεκριμένο φορολογούμενο-πελάτης της να αποφύγει την επιβολή φόρων και προστίμων από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.). Ο ίδιος δε ο κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και πελάτης της δικηγόρου υπέβαλε μήνυση κατά του Διευθυντή και του Επόπτη Ελέγχου της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι ενέργειες της δικηγόρου-συζύγου του υπουργού αλλά και του ιδίου του πελάτη της είχαν σαν στόχο ο Διευθυντής και ο Επόπτης Ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. να αποδεχθούν τους ισχυρισμούς του συγκεκριμένου φορολογούμενου, και να μην του καταλογίσουν φόρους και προσαυξήσεις για κεφάλαια συνολικού ύψους 8,9 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του.
Τα δύο στελέχη του ΚΕ.Φ.Ο.ΜΕ.Π. δεν έκαναν δεκτά τα δικαιολογητικά που προσκόμισε – δια υπομνημάτων της δικηγόρου – ο φορολογούμενος, προκειμένου να αποδείξει τη νομιμότητα της προέλευσης των 8,9 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο Επόπτης Ελέγχου έκρινε όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα ανεπαρκή και η άποψή του αυτή έγινε δεκτή και από τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην υπόθεση του συγκεκριμένου φορολογούμενου, τα ποσά των 8,9 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του δεν δικαιολογήθηκαν, με αποτέλεσμα να θεωρηθούν ως αδήλωτα εισοδήματα και να καταλογιστούν, σ’ αυτόν και στην συνδικαιούχο των λογαριασμών σύζυγό του, φόρος εισοδήματος και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Βάσει δε των όσων υποστηρίζει ο αρμόδιος Επόπτης Ελέγχου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., ο ελεγχόμενος τέλεσε έγκλημα φοροδιαφυγής και για τον λόγο αυτό υπεβλήθη σε βάρος του και μηνυτήρια αναφορά. Η δικηγόρος και σύζυγος του πρωτοκλασσάτου υπουργού, παρείχε νομική υποστήριξη στον συγκεκριμένο φορολογούμενο, ο οποίος, βάσει του ελέγχου του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. φέρεται να έχει διαπράξει φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους. Η δικηγόρος εξουσιοδοτήθηκε από τον φορολογούμενο να προβεί σε ενέργειες που θα τον βοηθούσαν στην προσπάθειά του να αποφύγει την επιβολή σε βάρος του ενός τόσο μεγάλου ποσού φόρων και προσαυξήσεων, αλλά προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει. Το να υπερασπίζεται μια δικηγόρος-σύζυγος υπουργού φορολογούμενο που κατηγορείται από την πολιτεία για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης είναι, αναμφιβόλως, νόμιμο. Σίγουρα, όμως, δεν μπορεί να θεωρείται και ηθικό, ειδικά δε σε μια περίοδο τόσο δύσκολη για την συντριπτική πλειονότητα του λαού μας, κατά την οποία το Δημόσιο, δια της κυβέρνησης στην οποία μετέχει ο εν λόγω υπουργός, φθάνει στο σημείο να κόβει ανελέητα συντάξεις, ακόμη κι από χαμηλοσυνταξιούχους, για να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προβάλλοντας συχνά πυκνά τον ισχυρισμό ότι δεν είναι εύκολο να βρει άμεσα τα δισεκατομμύρια αυτά καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή των πλουσίων!
Και πραγματικά πώς να είναι εύκολο για το Ελληνικό Δημόσιο να εισπράξει έσοδα από τη φοροδιαφυγή των πλουσίων όταν μια δικηγόρος – σύζυγος πρωτοκλασσάτου υπουργού της κυβέρνησης κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώσει ο πελάτης της την πληρωμή των φόρων ύψους 13,4 εκατ. ευρώ που ήδη τού καταλόγισαν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές; Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις αρχές του 2015 το αυτοτελές τμήμα ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων, έλαβε παραγγελία από τον προϊστάμενο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα που εντοπίστηκαν με μεγάλα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελλάδα. Tα στοιχεία των προσώπων για τα οποία διατάχθηκαν οι έλεγχοι περιλαμβάνονται σε 65 ψηφιακούς δίσκους (CD) και αφορούν περιπτώσεις φορολογουμένων που εντοπίστηκαν την περίοδο από την 1η-1-2000 έως και την 8η-6-2012 να έχουν διενεργήσει, μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών,  συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα προς το εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ, τουλάχιστον σε ένα έτος.
Ανάμεσα στους φορολογούμενους, για τους οποίους εκδόθηκε η εισαγγελική παραγγελία για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ήταν και ο κ. Α.Β, κάτοικος Πατρών. Τα στοιχεία που έπρεπε να ελεγχθούν αφορούσαν τις καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εν λόγω φορολογούμενου. Για τα ποσά αυτά, ο ελεγχόμενος εκλήθη να προσκομίσει στοιχεία ώστε να αποδείξει την πηγή ή την αιτία προέλευσής τους καθώς επίσης και το εάν τα ποσά αυτά έχουν φορολογηθεί ή απαλλαγεί νομίμως από τη φορολογία εισοδήματος. Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 με την κοινοποίηση αιτήματος παροχής πληροφοριών στον κ. Α.Β.
Στα χρηματικά ποσά που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονταν: – 1,4 εκατ. ευρώ που είχαν πιστωθεί τον Αύγουστο του 2007 σε τραπεζικό λογαριασμό του κ. Α.Β. στην Ελλάδα – 7,5 εκατ. ευρώ που είχαν πιστωθεί τον Σεπτέμβριο του 2007 στον ίδιο λογαριασμό. Για να δικαιολογήσει τα παραπάνω χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 8,9 εκατ. ευρώ, ο ελεγχόμενος φορολογούμενος προσκόμισε, μέσω υπομνημάτων που συνέταξε και υπέβαλε η δικηγόρος του-σύζυγος του πρωτοκλασσάτου υπουργού, βεβαιώσεις καταβολής μερισμάτων πλοιοκτήτριας εταιρίας και της διαχειρίστριας εταιρίας.
Υποβάλλοντας τις βεβαιώσεις αυτές, ισχυριζόταν ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά προέρχονται από μέρισμα που έλαβε από πλοιοκτήτρια εταιρία ή μέσω της εγκατεστημένης στην Ελλάδα διαχειρίστριας εταιρίας. Το μέρισμα που ισχυριζόταν ότι έλαβε ο φορολογούμενος ανερχόταν σε 11,5 εκατ. δολάρια. Ειδικότερα, για να δικαιολογηθούν τα 8,9 εκατ. ευρώ, η – εξουσιοδοτημένη από τον κ. Α.Β. – δικηγόρος, από τις αρχές Μαρτίου 2015 έως και τα μέσα Μαρτίου 2016, υπέβαλε στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. τέσσερα – συνολικά – υπομνήματα συνοδευόμενα από βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καταβολής μερισμάτων που εμφανίζονταν να έχουν εκδοθεί είτε από συγκεκριμένη πλοιοκτήτρια εταιρία είτε από την εν Ελλάδι διαχειρίστρια εταιρία.
Τα δικαιολογητικά αυτά, κατά την άποψη της ίδιας της δικηγόρου και του πελάτη της, υπερεπαρκούσαν για να αποδείξουν τη νομιμότητα της προέλευσης των επίμαχων ποσών. Τα στοιχεία όμως αυτά, που προσκόμισε η δικηγόρος-σύζυγος του υπουργού δεν έγιναν δεκτά από τον Επόπτη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., διότι, κατά την άποψή του, δεν ήταν σαφή ούτε πλήρη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιείχαν και αντιφάσεις! Ως εκ τούτου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία της πηγής προέλευσης των 8,9 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, ο Επόπτης δεν αποδέχθηκε τα δικαιολογητικά αυτά επειδή διαπίστωσε ότι:
* Σε ορισμένες από τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά αναφερόταν ότι το μέρισμα κατεβλήθη μέχρι το 2007, δηλαδή ότι κατεβλήθη τμηματικά και σε χρόνο προγενέστερο του 2007, ενώ σε μία από τις βεβαιώσεις αναφερόταν ότι το μέρισμα κατεβλήθη το 2007.
* Σε άλλες βεβαιώσεις αναφερόταν ότι το μέρισμα καταβλήθηκε μέσω της διαχειρίστριας εταιρίας και σε άλλες ότι καταβλήθηκε απ’ ευθείας από την πλοιοκτήτρια. Σε μία μόνο βεβαίωση της διαχειρίστριας εταιρίας αναφέρεται ότι το μέρισμα καταβλήθηκε από την ίδια την διαχειρίστρια. * Σε μια βεβαίωση αναφέρεται ότι το μέρισμα κατατέθηκε σε λογαριασμό στην Κύπρο, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο ελεγχόμενος φορολογούμενος ήταν δικαιούχος του συγκεκριμένου λογαριασμού ή αν ήταν δικαιούχος μια αλλοδαπή εταιρία και ποια ήταν η σχέση του ελεγχόμενου με αυτήν.
Από την κίνηση του λογαριασμού της Κύπρου, την οποία προσκόμισε η ίδια η δικηγόρος, προέκυψε ότι το ποσό των 1,4 εκατ. ευρώ κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2007 αφού είχε μεταφερθεί από άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Κύπρου που ανήκε σε μια άλλη αλλοδαπή εταιρίας για την οποία ο ελεγχόμενος δεν είχε κάνει καμία νύξη. Το ποσό δηλαδή αυτό φαίνεται ότι προήλθε από μια άλλη εταιρία για την οποία δεν είχε προσκομιστεί κανένα στοιχείο σύνδεσής της με τον ελεγχόμενο. Στον λογαριασμό του ελεγχόμενου στην Κύπρο κατατέθηκε λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2007, το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ, το οποίο προερχόταν από έναν τρίτο λογαριασμό, δηλαδή διαφορετικό από τον προηγούμενο, αλλά με δικαιούχο πάλι την ίδια αλλοδαπή εταιρία για την οποία ο φορολογούμενος δεν είχε κάνει καμία αναφορά στα υπομνήματά του.
Από το υπόμνημα που υπέβαλε η – εξουσιοδοτημένη από τον ελεγχόμενο – δικηγόρος-σύζυγος του πρωτοκλασσάτου υπουργού τον Μάρτιο του 2016 και από την βεβαίωση καταβολής μερισμάτων της διαχειρίστριας εταιρίας, η οποία επίσης εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2016 και υποβλήθηκε από την δικηγόρο, δεν προκύπτει ότι τα ελεγχόμενα ποσά προήλθαν από τραπεζικό λογαριασμό της πλοιοκτήτριας ή της διαχειρίστριας εταιρίας, ούτε αποδείχθηκε η σχέση του ελεγχόμενου φορολογούμενου με την αλλοδαπή εταιρία στο όνομα της οποίας είχαν ανοιχτεί σε Κυπριακή Τράπεζα οι δύο λογαριασμοί προέλευσης των ποσών! Ουσιαστικά, δεν προέκυψε καμία σχέση μεταξύ της αλλοδαπής εταιρίας από την οποία φαίνεται ότι προήλθαν τα χρήματα με την διαχειρίστρια και την πλοικτήτρια εταιρία από τις οποίες είχαν εκδοθεί οι βεβαιώσεις καταβολής των μερισμάτων.
Στη συνέχεια τα ποσά συνολικού ύψους 8,9 εκατ. ευρώ, που κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ελεγχόμενου, στην Κύπρο, μεταφέρθηκαν σε άλλο λογαριασμό του, στην Ελλάδα. Εν τέλει, δεν αποδείχθηκε η αιτία προέλευσής τους καθώς και αν έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαγεί του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να δικαιολογηθεί η προέλευση των 1,4 και των 7,5 εκατ. ευρώ, η καταβολή του μερίσματος θα έπρεπε να είχε αποδειχθεί με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε κάποιου νομικού προσώπου συμφερόντων του δικαιούχου ή με επιταγή ή με έμβασμα.
Σε περίπτωση δε που τα ποσά έχουν καταβληθεί σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχου θα έπρεπε να αποδειχθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο η σχέση του με αυτό το νομικό πρόσωπο. Η δικηγόρος-σύζυγος του πρωτοκλασσάτου υπουργού φέρεται να υποστηρίζει ότι θεωρούσε πως ο έλεγχος τελείωσε περί τα τέλη Ιανουαρίου 2016 αλλά, λίγες μέρες αργότερα, όταν διαπίστωσε ότι ο Eπόπτης δεν υπέγραφε το τέλος του ελέγχου, απευθύνθηκε στον Διευθυντή του Κ.Ε.Φ.Ο.ΜΕ.Π., ζητώντας εξηγήσεις, και έλαβε από αυτόν την διαβεβαίωση ότι ο πελάτης της και η ίδια έχουν δίκαιο και ότι ο ίδιος θα καλούσε τον Επόπτη για να συζητήσουν το θέμα.
Ο ίδιος δε ο φορολογούμενος υποστηρίζει, στη συνέχεια, ότι από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2016 ο Προϊστάμενος και ο Επόπτης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. αναλώθηκαν σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την δικηγόρο και τον λογιστή του κι ότι οι δύο τελευταίοι, θεωρώντας ότι η υπόθεση βρίσκεται σε αδιέξοδο, αποφάσισαν να κατατεθεί αίτηση εξαίρεσης του συγκεκριμένου Επόπτη, προκειμένου ο φορολογικός έλεγχος να ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο. Η αίτηση κατατέθηκε από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο περί τα τέλη Μαρτίου, όμως δεν έγινε δεκτή.
Στη συνέχεια, στα μέσα Απριλίου, ο φορολογούμενος κατέθεσε εναντίον του Διευθυντή και του Επόπτη ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. μήνυση, ζητώντας την ποινική τους δίωξη για παράβαση καθήκοντος! Ειδικότερα, ο φορολογούμενος-πελάτης της δικηγόρου στράφηκε με μήνυση τόσο εναντίον του Επόπτη όσο και εναντίον του Διευθυντή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κατηγορώντας μάλιστα τον τελευταίο για μεθοδεύσεις προκειμένου να μην αλλάξει ο Επόπτης στην υπόθεσή του και να μην γίνουν δεκτά τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε για να δικαιολογήσει τα 8,9 εκατ. ευρώ, και ισχυριζόμενος επίσης ότι οι μεθοδεύσεις αυτές είχαν ως θύμα τον λογιστή του!